EBSCO eBook Academic Collection Veritabanı Aboneliği / EBSCO eBook Academic Collection Database Subscription

ebsco_ebooks_small

EBSCO eBook Academic Collection Veritabanına abonelik yapılmıştır.
EBSCO eBook Academic Collection Veritabanı işletmeden fen bilimlerine, mühendislikten beşeri bilimlere kadar çok sayıda disiplini kapsayan 121.917 tam metin e-kitaba erişim sunmaktadır.

E-kitapları indirmek ve EBSCO eBook AC hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/EBSCOeBookAC.pdf

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000xww

Kitapların31 Mart 2014 tarihine kadar Kütüphane Kataloğuna eklenmesi planlanmaktadır.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ODTÜ Library has subscribed to EBSCO eBook Academic Collection Database.

EBSCO eBook Academic Collection Database includes over 121.917 e-books and it supplies full-text ebooks covering a broad spectrum of academic subjects from business to science and engineering to the humanities.

Turtorial for downloading eBooks on EBSCOhost:

http://support.ebscohost.com/knowledge_base/detail.php?id=5358

URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000xww

The books records will be added to the Library Catalogue until the date of 31 March 2014.

SciFinder Future Leaders in Chemistry Program

indir

Chemical Abstract Service (CAS), 2014 SciFinder Future Leaders in Chemistry Program için öğrenci kabul etmektedir.

2010 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan programda bu yıl da Kimya Bölümü’nde eğitim görmekte olan doktora öğrencisi ve doktorasını tamamlamış araştırmacılar Columbus’ta CAS uzmanlarıyla tanışarak, fikir alışverişinde bulunma, araştırma merkezlerini ziyaret etme ve San Francisco’da gerçekleştirilecek olan American Chemical Society (ACS) Toplantısı’na katılma olanağı bulacaklardır.

Son başvuru tarihi: 30 Mart 2014

Başvuru ve detaylı bilgi için http://www.cas.org/products/scifinder/futureleaders adresini ziyaret edebilirsiniz.

…………………………………………………………………..

Chemical Abstract Service (CAS) accepts students for the SciFinder Future Leaders in Chemistry Program 2014.

The Program, which is firstly executed in 2010, again offers outstanding PhD chemistry students and postdoctoral researchers to meet with CAS professionals and exchange ideas about chemical informatics with developers of SciFinder, visiting the research centers, and San Francisco to attend the American Chemical Society (ACS) Meeting for 2014.

Deadline for application: 30 March 2014

To apply and for further information you can visit: http://www.cas.org/products/scifinder/futureleaders

Bahar Dönemi Kayıtları ve Kütüphane Hesabı /Spring Semester Registrations and the Library Accounts

fines-1

Bahar dönemi kayıtları öncesi, kütüphane hesabında 5.00 TL ve üzerinde borcu ve iadesi gecikmiş kitabı bulunan öğrencilerin kayıtları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aracılığı ile bloke edilecektir. Borclarını ödeyen öğrencilerin kayıtlarındaki bloke kaldırılacaktır. Öğrencilerin kayıt sırasında sorun yaşamamaları için “kütüphaneden ödünç aldıkları ve iadeleri geciken kitapları iade etmeleri ve gecikme bedellerini en kısa sürede ödemeleri gerekmektedir.

Not: Kullanıcılarımız kütüphaneye olan borçlarını kütüphaneye gelmeden,  https://fines.lib.metu.edu.tr adresindeki online ödeme sistemi üzerinden, kredi kartlarını kullanarak ödeyebilirler.

Sisteme metumail kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılabilir.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

During the registration and advisor approvals for the spring semester, registration of students who have a fine amount of 5.00 TL and more and/or overdue books, has been blocked. Students must return the overdue books and/or pay the fine for removing the block.

Note: ODTÜ Library users can also pay their fines by using online payment system with their credit card without coming the library from our website.

URL: https://fines.lib.metu.edu.tr

You can login the system by using your metumail username and password.

 

Lütfen biraz sessiz!

photo-6

ODTÜ Kütüphane olarak görsel ve sanatsal objelerden yararlanarak, kütüphane içerisindeki gürültüyü azaltmayı ve kullanıcılarımızın araştırma motivasyonlarını yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda kullanıcılarımızda gürültü konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kütüphanemizin giriş katına, heykeltıraş Aysel Alver’in “Paper Doll” başlıklı metal konstrüksiyon üzerine kağıt hamuru ve kolajdan oluşan heykeli yerleştirilmiştir. Çalışma sanatçı tarafından ODTÜ Kütüphanesi için özel olarak tasarlanmıştır.