Philosophy Documentation Center (PDC) Veritabanı Deneme Erişimi /Philosophy Documentation Center (PDC) Database Trial Access

pdc

Philosophy Documentation Center (PDC) Veritabanı’nın tüm e-dergi  koleksiyonu 19 Aralık 2014 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

PDC koleksiyonu felsefe ve davranış bilimleri konularında 133 e-dergiye ve International Directory of Philosophy’e erişim imkanı sunmaktadır.

Içerik Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/PDC Title list.xlsx

Erişim adresi: http://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/journalbrowser?openform

Veritabanları ile ilgili görüş ve önerilerinizi http://lib.metu.edu.tr/tr/veritabani-degerlendirme-formu# bağlantısında yer alan formu doldurarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

……………………………………………………………….

Philosophy Documentation Center (PDC) Database will be on trial access until 19 December 2014.

PDC E-Collection provides access to 133 titles in philosophy and behavioral sciences and  International Directory of Philosophy.

Title List: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/PDC Title list.xlsx

URL: http://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/journalbrowser?openform

Please share your comments and suggestions about the database by filling out the form located at http://lib.metu.edu.tr/trial-database-evaluation-form#

 

Total Materia Veritabanı Deneme Erişimi /Total Materia Database Trial Access

total

Total Materia veritabanı 5 Şubat 2015 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Total Materia 240.000’in üzerinde alaşım, 63 standarttan 12 milyon bağlantı ve uluslararası çapraz referans tablolar içermektedir. Veritabanı içeriğinde ayrıca metaller, polimerler, seramikler, bileşiklerin özellik verileri de yer almaktadır.

Erişim Adresi: https://lib2.metu.edu.tr/ssl/keytometals/

Veritabanları ile ilgili görüş ve önerilerinizi http://ww2.lib.metu.edu.tr/trialsurvey/index-tr.php bağlantısında yer alan formu doldurarak bizimle paylaşabilirsiniz.

………………………………………………………………………………….

Total Materia database will be on trial access until 5 February 2015.

Total Materia  includes  over 240,000 alloys with mechanical and physical properties and International cross-reference tables with 12 million connections from 63 standards. The database also contains properties for thousands of polymers, composites and ceramics.

URL: https://lib2.metu.edu.tr/ssl/keytometals/

Please share your comments and suggestions about the database by filling out the form located at http://ww2.lib.metu.edu.tr/trialsurvey/index-en.php

 

Veritabanlarından Sistematik Çoklu İndirmeler Hk.

dikkat

Değerli Mensuplarımız,

Son günlerde ODTÜ Kütüphanesi olarak sizlere sağlamış olduğumuz veritabanlarında yer alan e-kitap ve e-dergilerden sistematik çoklu indirme yoluyla usulsüz kullanım yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durum devam etmektedir.

Sistematik indirmelerin yapılamayacağı ve buna izin verilmeyeceği lisans anlaşmalarının telif hakları ile ilgili maddelerinde kesin ifadelerle  yer almaktadır ve yayıncı firmalar bu indirmeleri tespit ettiğinde erişimi tamamen kesebilme yetkisine sahiptir. ODTÜ mensuplarının tamamını etkileyen bu durum hakkında hassasiyetlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Lebib Yalkın MEVBANK Veritabanı Deneme Erişimi / Lebib Yalkın MEVBANK Database Trial Access

lebib

Lebib Yalkın MEVBANK Veritabanı 15 Aralık 2014 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Veritabanı, 70 konu başlığı altında sunulan emsal teşkil edecek içtihatlara, güncel mevzuatlara, Resmi Gazete’de yayımlanan kanunlara, kanun hükmünde kararnamelere, tebliğlere, tüzüklere ve yönetmeliklere erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi: http://www.lebibyalkin.com.tr/ankos/Q76680/Q76680.asp

Veritabanları ile ilgili görüş ve önerilerinizi http://lib.metu.edu.tr/tr/veritabani-degerlendirme-formu# bağlantısında yer alan formu doldurarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

……………………………………………………………………………………………………………

Lebib Yalkın MEVBANK database will be on trial access until 15 December 2014.

The database covers information on current legislation, statutory changes, amendments, etc. at 70 main titles.

URL: http://www.lebibyalkin.com.tr/ankos/Q76680/Q76680.asp

Please share your comments and suggestions about the database by filling out the form located at http://lib.metu.edu.tr/trial-database-evaluation-form#

BioOne Online Dergileri Deneme Erişimi /BioOne Online Journals Trial Access

bioOne_splash_logo

BioOne Online Dergileri 15 Aralık 2014 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

BioOne Online Veritabanından, biyoloji, çevrebilim, kök hücre araştırmaları, küresel ısınma, ve tarım konularında 179 dergiye tam metin  erişim sağlanmaktadır.

Dergi Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/BioOneJournalsTitleList.xlsx

Erişim adresi: http://www.bioone.org/

Veritabanları ile ilgili görüş ve önerilerinizi http://lib.metu.edu.tr/tr/veritabani-degerlendirme-formu#  bağlantısında yer alan formu doldurarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

……………………………………………………………………………………………

BioOne Online Journals will be on trial access until 15 December 2014.

BioOne Online database provides access to 179 journals in the fields of agriculture, biology, ecology, global warming and stem cell research.

Title List: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/BioOneJournalsTitleList.xlsx

URL: http://www.bioone.org/

Please share your comments and suggestions about the database by filling out the form located at http://lib.metu.edu.tr/trial-database-evaluation-form#

CRCnetBASE E-Kitap Koleksiyonları Deneme Erişimi /CRCnetBASE E-book Collection Trial Access

crc

CRCnetBASE E-Kitap Koleksiyonları 30 Kasım 2014 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

CRCnetBASE E-Kitap Koleksiyonları, adli tıp, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, fizik, gıda, istatistik, jeoloji, kimya, matematik, mühendislik, nano teknoloji, polimer bilimleri, sağlık bilimleri, su ürünleri, yaşam bilimleri, yenilenebilir enerji ve ziraat konularında 10.000’den fazla e-kitabı kapsamaktadır.

Erişim adresi: http://www.crcnetbase.com/

Veritabanları ile ilgili görüş ve önerilerinizi http://lib.metu.edu.tr/tr/veritabani-degerlendirme-formu# bağlantısında yer alan formu doldurarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

……………………………………………………………………………………………………………………

CRCnetBASE E-book Collection will be on trial access until 30 November 2014.

CRCnetBASE E-book Collection includes more than 10.000 e-books in the fields of  agriculture, chemistry, computer anf information technology, engineering, fisheries, food, forensic medicine, geology, health science, life science, mathematics, nano technology, physics, polymer science, renewable energy and statistics.

URL: http://www.crcnetbase.com/

Please share your comments and suggestions about the database by filling out the form located at http://lib.metu.edu.tr/trial-database-evaluation-form#

Counseling and Therapy in Video II and III

counseling resim

Counseling and Therapy in Video  II and III veritabanları tanınmış psikiyatristler, psikologlar ve sosyologlar tarafından hazırlanan yüzlerce eğitim videosu, örnek olay canlandırması ve aktif terapi oturumlarının çekim sahnelerini içeren toplamda bin saatten fazla video kaydına erişim imkanı sunmaktadır.

Erişim Linkleri:

Counseling and Therapy in Video II

Counseling and Therapy in Video III