Tek e-Dergi Abonelikleri

e-dergi

2015 itibariyle abonelikleri devam eden ve yeni abonelik başlatılan e-dergilerin listesi aşağıda verilmiştir. Dergilere e-dergi platformu olan A to Z’den tarama yapılarak erişilebilir.

Advances in Mathematics of Communication

Astronomy and Geophysics

Canadian Journal of Civil Engineering

Cereal Chemistry

Chemical and Engineering News

Cryptography and Communications

Daedalus

Design and Culture

Design Philosophy Papers

Human Factors

Intercultural Pragmatics

Journal of Asian Public Policy

Journal of Green Building

Journal of Politeness Research

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability

MIT sloan Management Review

Multilingua

Soil Science Society of America Journal

Urban Design International

Erişim linki: http://atoz.ebsco.com/Titles/5615#65/1/1/journalsOnly

BioOne Online Veritabanı Aboneliği /BioOne Online Journals Subscription

bioOne_splash_logo

BioOne Online dergilerine abonelik başlatılmıştır.

BioOne Online Veritabanından, biyoloji, çevrebilim, kök hücre araştırmaları, küresel ısınma, ve tarım konularında 179 dergiye tam metin  erişim sağlanmaktadır.

Dergi Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/BioOneJournalsTitleList.xlsx

Erişim adresi: http://www.bioone.org/

………………………………………………………………………………………………………………….

BioOne Online Database has been subscribed.

BioOne Online database provides access to 179 journals in the fields of agriculture, biology, ecology, global warming and stem cell research.

Title List: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/BioOneJournalsTitleList.xlsx

URL: http://www.bioone.org/

International Directory of Philosophy Veritabanı Aboneliği /International Directory of Philosophy Database Subscription

pdc

International Directory of Philosophy veritabanına abonelik başlatılmıştır.

International Directory of Philosophy  yaklaşık 130 ülkeden araştırma merkezleri, dergiler, felsefe ile ilgili yayıncılar, profesyonel dernekler, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin felsefe bölümleri ve programları hakkında bilgiler içeren bir veritabanıdır. Ayrıca 29.000 felsefecinin iletişim bilgilerini de içerir.

Abonelik 10 kullanıcı ile sınırlandırılmıştır.

Erişim adresi: http://www.pdcnet.org/pdc-solr-gate/app/

……………………………………………………………………………………………..

International Directory of Philosophy Database has been subscribed.

International Directory of Philosophy is an online database containing information on university philosophy departments and programs, societies, professional associations, research centers, journals, and philosophy publishers in over 130 countries. The database also includes contact information for over 29,000 philosophers.

The subscription is restricted by 10 users at once.

URL: http://www.pdcnet.org/pdc-solr-gate/app/

 

Nature Materials Dergisi Aboneliği /Nature Materials Journal Subscription

nature2

Nature Materials dergisine abonelik başlatılmıştır.

Nature Materials malzeme bilimi ve mühendisliği konularını içeren tam metin dergidir.

Erişim Adresi: http://www.nature.com/nmat/index.html

……………………………………………………………………………………………….

Nature Materials Journal has been subscribed.

Nature Materials is a full text journal in the fields of materials sciences and engineering.

URL: http://www.nature.com/nmat/index.html

BBC Monitoring Library Veritabanı Aboneliği /BBC Monitoring Library Database Subscription

bbc

BBC Monitoring Library Veritabanına abonelik başlatılmıştır.

BBC Monitoring Library Veritabanı, dünya çapında, haber kaynaklarından toplanan haber, bilgi ve yorumları takip eder. BBC Monitoring Library 150 ülkenin 3000 haber kaynağından, 100 dilde, güncel içeriğe erişim sağlar.

Erişim Adresi: http://bbcmonitoringlibrary.com

………………………………………………………………………………………………………………..

BBC Monitoring Library Database has been subscribed.

BBC Monitoring tracks the global media for the latest news reports emerging around the world as a searchable source of news, information and comment gathered from media worldwide. The BBC Monitoring Library provides access to content from 3000 sources from 150 countries from 100 languages, 24 hours a day.

URL: http://bbcmonitoringlibrary.com

 

Mary Ann Liebert Veritabanı Aboneliği /Mary Ann Liebert Database Subscription

Mary_Ann_Liebert_Inc._Logo

Mary Ann Liebert veritabanına abonelik başlatılmıştır.

Mary Ann Liebert veritabanı alternatif ve tamamlayıcı tedavi, biyomedikal araştırmalar, biyoteknoloji, çevre bilimleri, eğitim ve hukuk, halk sağlığı ve politikası, klinik tıp ve cerrahi bilimleri, nöroloji, psikoloji ve sosyal bilimler, teknoloji ve mühendislik, yaşam bilimleri konularında 66 hakemli dergiyi içermektedir.

Erişim Adresi:  http://www.liebertpub.com/

Dergi listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/MaryAnnLiebertTitleList.xlsx

………………………………………………………………………….

Mary Ann Liebert Database has been subscribed.

Mary Ann Liebert Database contains 66 journals in the subject fields of biomedical research, biotechnology, clinical medicine and surgery, complementary and alternative medicine, education and law, environmental studies, life sciences, neurosciences, psychology, humanities and social sciences, public health and policy, technology and engineering.

URL: http://www.liebertpub.com/

Journal list: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/MaryAnnLiebertTitleList.xlsx

 

JoVE Biyoloji Koleksiyonu Aboneliği /JoVE Biology Collection Subscription

jove

JoVE Biyoloji koleksiyonuna abonelik başlatılmıştır.

Journal of Visualized Experiments (JoVE) deneysel teknikleri video formatında sunan hakemli bir bilimsel dergidir. Abonelik kapsamında biyoloji koleksiyonunda yer alan  1487 videoya erişim sağlanacaktır.

Erişim adresi: http://www.jove.com/biology

………………………………………………………………..

JoVE Biology collection has been subscribed.

JoVE is a peer-reviewed scientific journal that publishes experimental techniques in video format. 1487 Videos from biology collection will be avaliable within the scope of subscription.

URL: http://www.jove.com/biology

Philosophy Documentation Center (PDC) Veritabanı Aboneliği /Philosophy Documentation Center (PDC) Database Subscription

pdc

Philosophy Documentation Center (PDC) e-dergi koleksiyonuna abonelik başlatılmıştır.

PDC koleksiyonu felsefe ve davranış bilimleri konularında 133 tam metin e-dergiye erişim imkanı sunmaktadır.

İçerik Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/PDCTitleList2015.xlsx

Erişim adresi: http://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/journalbrowser?openform

Veritabanları ile ilgili görüş ve önerilerinizi http://lib.metu.edu.tr/tr/veritabani-degerlendirme-formu# bağlantısında yer alan formu doldurarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

…………………………………………………………………………………………

Philosophy Documentation Center (PDC) Database has been subscribed.

PDC E-Collection provides access to 133 full-text journals in philosophy and behavioral sciences.

Title List: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/PDCTitleList2015.xlsx

URL: http://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/journalbrowser?openform

Please share your comments and suggestions about the database by filling out the form located at http://lib.metu.edu.tr/trial-database-evaluation-form#

 

MarinLit Veritabanı Aboneliği /MarinLit Database Subscription

marinlit_logo

MarinLit veritabanına abonelik başlatılmıştır.

MarinLit doğal deniz ürünleri araştırmaları için geliştirilen bir referans veritabanıdır. Veritabanı, doğal deniz ürünleriyle ilgili bibliyografik bilgi ve bu bilgileri tamamlayıcı  sınıflamalar sunmaktadır. Veritabanı içeriğinde ayrıca ekoloji ve biyocoğrafya verileri ile bileşenler için, yapılar, sentezler, biyosentez ve biyoaktivite verilerine erişim sağlanmaktadır.

Erişim adresi: http://pubs.rsc.org/marinlit/

……………………………………………………………………………..

MarinLit Database has been subscribed.

The database contains comprehensive bibliographic information for published articles related to all aspects of marine natural products. In addition to complete bibliographic details, the database  includes taxonomy, ecology, biogeography, and for compounds, structures, syntheses, biosyntheses, bioactivities data.

URL: http://pubs.rsc.org/marinlit/

 

 

IMF eLibrary Veritabanı Aboneliği / IMF eLibrary Database Subscription

elibrary

IMF eLibrary veritabanına abonelik başlatılmıştır.

Veritabanı; bölgesel entegrasyon, döviz kurları, ekonomik büyüme ve kalkınma, finans, gelişen pazarlar, küreselleşme, sermaye akımları ve ticaret konularında 15000’den fazla yayın ve 1 milyondan fazla istatistiki veri sunmaktadır.

Erişim adresi: http://www.elibrary.imf.org/

…………………………………………………………………………..

IMF eLibrary has been subscribed.

The database includes more than 15000 publications and over a million statistical data in the fields of capital flows, economic growth and development,

emerging markets, exchange rates, finance, globalization, regional integration and trade.

URL: http://www.elibrary.imf.org/