Kütüphanenin Elektronik Kaynaklarına Kampüs Dışından Erişim/ Off-campus Access to the Library E-Resources

Mensup ve öğrencilerimizin ODTÜ Kütüphanesi’nin abonesi olduğu kaynaklara yerleşke dışından, tarayıcılarında herhangi bir ayar yapmalarına gerek kalmaksızın ODTÜ kullanıcı kodu ve şifreleri ile erişebilmelerinin sağlanması amacıyla yeni bir Yerleşke Dışı Ön Bellekleme Servisi hazırlanmıştır.  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanan ve 12 saatlik geçici şifre ile çalışan Yerleşke Dışı Ön Bellekleme Servisi’nin  bir süre sonra sonlandırılması planlanmaktadır.

Kullanıcılar, http://lib.metu.edu.tr/databases adresinden veritabanı seçtiklerinde veya kütüphane ana sayfasındaki arama kutusunu kullanarak kaynağa ulaşıp tam metin indirmek istediklerinde  gelecek olan “Off Campus Access Login” formunu doldurarak  kaynağa erişebileceklerdir. Tarayıcı kapanmadığı sürece girilen bilgiler diğer kaynaklar için de geçerli olacaktır.

ODTÜ Kullanıcı kodları ve şifrelerini hiç kimseyle paylaşmayınız. Veritabanlarını kullanırken lütfen telif haklarına uygun işlem yapınız.  Aksinin yapılması ve tespit edilmesi durumunda, Üniversite’nin veritabanına erişimi, yayıncı tarafından kesilecektir.

…………………………………………………………………………….

New off-campus web caching service is prepared to enable ODTÜ community and students to access Library electronic resources via ODTÜ user ids and passwords without making any changes on their web browsers.  ODTÜ Computer Center planning to terminate currently provided off-campus web caching service that works through 12 hours temporary passwords.
Users will be asked to fulfill “Off Campus Access Login” form when they access to databases from http://lib.metu.edu.tr/databases or when they wanted to download a full-text article, reached by using search engine on library main page. Typed data information will be valid for other resources while the browser remains open.
Do not share your ODTÜ user id or password with anyone. Please obey the copyright laws while using online databases. When these laws are disobeyed and its detected, university’s access to database will be terminated by publisher.