IGI Global InfoSci E-Kitapları Satın Alımı / IGI Global InfoSci E-Books Purchase

IGIGlobal

Elektronik dergilerine aboneliğin devam ettiği IGI Global InfoSci Yayınevi’ne ait e-kitap koleksiyonu satın alınmıştır. IGI Global e-kitap koleksiyonu bilgi bilim ve teknoloji, işletme, medya ve iletişim bilimleri,  mühendislik, sosyal bilimler ve tıp alanlarında  2000-2016 yıllarına ait 3000 e-kitabı içermektedir IGI Global e-kitap koleksiyonuna Kütüphane Katoloğu’ndan erişilebilmektedir.

Erişim adresi: http://www.igi-global.com/gateway/database/1

_______________________________________________________________________

IGI Global InfoSci e-book collection has been purchased by METU. IGI Global e-book collection  contains 3000 e-books for the year 2000-2016 in the subject fields of business and management, engineering,  information science and technology, media and communication sciences, medicine, social sciences. IGI Global e-book collection can be accessible from Library Catalogue.

URL: http://www.igi-global.com/gateway/database/1

Springer E-Kitapları Satın Alımı / Springer E-Books Purchase

cda_displayimage

Springer yayınevi tarafından Mühendislik ve Bilgisayar Bilimi konularında 2014 yılında yayımlanan 2000’in üzerinde elektronik kitap satın alınmıştır. Kitaplara, Kütüphane Kataloğu’ndan erişilebilmektedir.

Kitap listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/Springer 2014 E-Book List.xlsx

Erişim Linki: http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&from=SL

________________________________________________________________________

METU Library has purchased over 2000 electronic books on Engineering and Computer Science collections which published by Springer in 2014. E-books can be accessible from Library Catalogue.

E-book title list: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/Springer 2014 E-Book List.xlsx

URL: http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&from=SL

Royal Society of Chemistry E-Kitapları Satın Alımı/Royal Society of Chemistry e-Book Collection Purchase

RSC Logo

Kimya ve ilgili alanlarda yayın yapan Royal Society of Chemistry Yayınevi’nin 2014  koleksiyonunda yer alan 70 e-kitap satın alınmıştır.

Kitap Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/RSC2014ebookscollection.xlsx

Erişim adresi: http://pubs.rsc.org/en/ebooks#!key=collection-set&value=2014

…………………………………………………………………………………………………………………

Royal Society of Chemistry e-Book 2014 Collection has been purchased. It contains 70 e-books in the fields of Chemistry.

Book List: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/RSC2014ebookscollection.xlsx

URL: http://pubs.rsc.org/en/ebooks#!key=collection-set&value=2014

ICE Virtual Library eKitap Koleksiyonu Satın Alımı / ICE Virtual Library eBook Collection Purchase

icevirtual

İnşaat mühendisliği ve ilgili alanlardaki yayınları içeren ICE Virtual Library e-kitap koleksiyonuna ait, 1900 – 2013 yıllarını kapsayan 1436 elektronik kitap satın alınmıştır.

Kitap Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/2013_ICE_eBook_Collections.xls

Erişim Adresi:http://www.icevirtuallibrary.com/content/books

………………………………………………….

ICE Virtual Library eBook Collection about civil engineering has been purchased. It contains 1436 e-books published between the years 1900-2013.

Book List: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/2013_ICE_eBook_Collections.xls

URL: http://www.icevirtuallibrary.com/content/books

Cambridge E-Kitapları Satın Alımı

cambridge

Astronomi, fizik, istatistik, kimya, matematik, mühendislik, sosyal bilimler, yaşam bilimleri, yeryüzü ve çevre bilimi ile ilgili elektronik kitapları içeren Cambridge e-kitap koleksiyonu satın alınmıştır. Cambridge e-kitap koleksiyonu, 2012 – 2013 yıllarında yayımlanan 311 adet elektronik kitabı içermektedir.

Kitap Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/Cambridge_e-book_Title_List_2013.xlsx

Erişim Adresi: http://ebooks.cambridge.org/

Kitapların 27 Aralık 2013 tarihine kadar kütüphane kataloğuna eklenmesi planlanmaktadır.

Morgan & Claypool Kitapları Satın Alımı

mc

Mühendislik ve fen bilimleri alanında e-kitapları içeren Morgan&Claypool kitap koleksiyonlarına yeni koleksiyonlar satın alınarak eklenmiştir.

Synthesis ve Colloquium olarak sunulan Morgan&Claypool veritabanı içeriğine toplam 400 e-kitap eklenmiştir. Synthesis başlığı altında mühendislik ve bilgisayar bilimleri konularında 350 e-kitap yer almaktadır. Colloquium başlığı altında ise biyomedikal ve canlı bilimi konularında 50 yeni e-kitaba erişim sağlanabilmektedir.

Kitap Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/MCP Collections Summary for METU.xls

Erişim Adresi :http://www.morganclaypool.com/

Kitapların, 23-27 Aralık 2013 tarihlerinde Kütüphane Kataloğu’ndan da erişilir olması sağlanacaktır.

SPIE E-Kitapları Satın Alımı

spie

Optik ve fotonik konusunda uluslararası bir kuruluş olan SPIE (Society of Photographic Instrumentation Engineers) elektronik kitapları 2011 koleksiyonu satın alınmıştır.
SPIE elektronik kitaplarına SPIE Digital Library platformu üzerinden erişim sağlanmakta olup, koleksiyon 21. yüzyılın kolaylaştırıcı teknolojilerinden olan optik ve fotonik konusunda 17 adet elektronik kitaptan oluşmaktadır. Veritabanı; astronomi ve astronomik optik, biomedikal optik ve medikal görüntüleme, elektronik görüntüleme ve işleme, iletişim ve bilgi teknolojileri, mikro ve nano teknolojiler, optik ve elektronik optik, savunma ve endüstriyel algılama konularını içermektedir.

Erişim Adresi: http://ebooks.spiedigitallibrary.org/browsebooks.aspx#Year
(Lütfen 2011 yılını seçerek kitapları görüntüleyiniz.)