IGI Global InfoSci E-Kitapları Satın Alımı / IGI Global InfoSci E-Books Purchase

IGIGlobal

Elektronik dergilerine aboneliğin devam ettiği IGI Global InfoSci Yayınevi’ne ait e-kitap koleksiyonu satın alınmıştır. IGI Global e-kitap koleksiyonu bilgi bilim ve teknoloji, işletme, medya ve iletişim bilimleri,  mühendislik, sosyal bilimler ve tıp alanlarında  2000-2016 yıllarına ait 3000 e-kitabı içermektedir IGI Global e-kitap koleksiyonuna Kütüphane Katoloğu’ndan erişilebilmektedir.

Erişim adresi: http://www.igi-global.com/gateway/database/1

_______________________________________________________________________

IGI Global InfoSci e-book collection has been purchased by METU. IGI Global e-book collection  contains 3000 e-books for the year 2000-2016 in the subject fields of business and management, engineering,  information science and technology, media and communication sciences, medicine, social sciences. IGI Global e-book collection can be accessible from Library Catalogue.

URL: http://www.igi-global.com/gateway/database/1

Springer E-Kitapları Satın Alımı / Springer E-Books Purchase

cda_displayimage

Springer yayınevi tarafından Mühendislik ve Bilgisayar Bilimi konularında 2014 yılında yayımlanan 2000’in üzerinde elektronik kitap satın alınmıştır. Kitaplara, Kütüphane Kataloğu’ndan erişilebilmektedir.

Kitap listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/Springer 2014 E-Book List.xlsx

Erişim Linki: http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&from=SL

________________________________________________________________________

METU Library has purchased over 2000 electronic books on Engineering and Computer Science collections which published by Springer in 2014. E-books can be accessible from Library Catalogue.

E-book title list: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/Springer 2014 E-Book List.xlsx

URL: http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&from=SL

Royal Society of Chemistry E-Kitapları Satın Alımı/Royal Society of Chemistry e-Book Collection Purchase

RSC Logo

Kimya ve ilgili alanlarda yayın yapan Royal Society of Chemistry Yayınevi’nin 2014  koleksiyonunda yer alan 70 e-kitap satın alınmıştır.

Kitap Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/RSC2014ebookscollection.xlsx

Erişim adresi: http://pubs.rsc.org/en/ebooks#!key=collection-set&value=2014

…………………………………………………………………………………………………………………

Royal Society of Chemistry e-Book 2014 Collection has been purchased. It contains 70 e-books in the fields of Chemistry.

Book List: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/RSC2014ebookscollection.xlsx

URL: http://pubs.rsc.org/en/ebooks#!key=collection-set&value=2014

ICE Virtual Library eKitap Koleksiyonu Satın Alımı / ICE Virtual Library eBook Collection Purchase

icevirtual

İnşaat mühendisliği ve ilgili alanlardaki yayınları içeren ICE Virtual Library e-kitap koleksiyonuna ait, 1900 – 2013 yıllarını kapsayan 1436 elektronik kitap satın alınmıştır.

Kitap Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/2013_ICE_eBook_Collections.xls

Erişim Adresi:http://www.icevirtuallibrary.com/content/books

………………………………………………….

ICE Virtual Library eBook Collection about civil engineering has been purchased. It contains 1436 e-books published between the years 1900-2013.

Book List: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/2013_ICE_eBook_Collections.xls

URL: http://www.icevirtuallibrary.com/content/books

Royal Society of Chemistry E-Kitapları Satın Alımı

rsc

Kimya ve ilgili alanlarda yayın yapan Royal Society of Chemistry‘e ait 2011-2013 koleksiyonundaki 230 e-kitap satın alınmıştır.

Kitap Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/RSC2013ebooks.xls

Erişim Adresi : http://pubs.rsc.org/en/ebooks#!key=title&value=new-titles

Kitapların 03 Ocak 2013 tarihine kadar Kütüphane Kataloğuna eklenmesi planlanmaktadır.

Wiley E-Kitapları Satın Alımı

wiley

Astronomi, fizik, istatistik, kimya, matematik, mühendislik, polimer, sosyal bilimler, yaşam bilimleri, yeryüzü ve çevre bilimi ve malzeme bilimi ile ilgili elektronik kitapları içeren Wiley e-kitap koleksiyonu satın alınmıştır. Wiley e-kitap koleksiyonu, 2012 – 2013 yıllarında yayımlanan 847 adet elektronik kitabı içermektedir.

Kitap Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/help/Wiley%20e book%20Title%20List%202013.xlsx

Erişim Adresi: http://onlinelibrary.wiley.com/

Kitapların 27 Aralık 2013 tarihine kadar kütüphane kataloğuna eklenmesi planlanmaktadır.

ASCE E-Kitapları Satın Alımı

asce

1852 yılından bu yana İnşaat Mühendisliği alanında faaliyet gösteren American Society of Civil Engineers‘in (ASCE), 300 e-kitap ve standarttan oluşan koleksiyonu satın alınmıştır.

Kitap Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/ASCE2013EbookCollection.xls

Erişim Adresi: http://ascelibrary.org/

Kitapların 27 Aralık 2013 tarihine kadar Kütüphane Kataloğu’na eklenmesi planlanmaktadır.

Springer E-Kitapları Satın Alımı

springerlink-logo

Springer yayınevi tarafından 2013 yılında yayımlanmış olan, aşağıda belirtilen konularda 4.610 adet elektronik kitap satın alınmıştır;

Biyomedikal ve Fen Bilimleri

Ticaret ve Ekonomi

Kimya ve Malzeme Bilimi

Bilgisayar Bilimi

Bilgisayar Bilimi Ders Notları

Yeryüzü ve Çevre Bilimi

Mühendislik

Beşeri ve Sosyal Bilimler & Hukuk

Matematik ve İstatistik

Matematik ve İstatistik Ders Notları

Fizik ve Astronomi

Fizik ve Astronomi Ders Notları

Kitap Listesi: http://ww2.lib.metu.edu.tr/help/Springer%202013%20e-book%20Title%20List.xlsx
Erişim Adresi: http://link.springer.com/search?facet-content-type=”Book

Kitapların 27 Aralık 2013 tarihine kadar kütüphane kataloğuna eklenmesi planlanmaktadır.